Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos:


1.1 Privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, saugojimą ir naudojimą “Blandior” (toliau “įmonė”), nustato duomenų subjektų teises, Asmens duomenų rūšis, tvarkymo tikslą, tvarką ir apimtį asmens duomenų, apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

1.2  Asmens duomenys yra bet kuri su duomenų subjektu (toliau „pirkėjas“) tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi informacija, nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, telefono numeris, gyvenamosios ir (arba) buvimo vietos adresas, el. pašto adresas, kontaktinė informacija, informacija apie mokėjimo rūšį, prekės apmokėjimo rūšis, panaši finansinė informacija, užsakymų istorija, mokėjimo detalės, informacija apie pristatymą, pirkimo įpročiai, nuotraukos, vaizdo įrašai, IP adresas,  vienas arba keli asmeniui būdingi fiziologinio fizinio, psichologinio, kultūrinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio požymiai taip pat kita informacija, susijusi su fizinio asmens identifikacija (toliau „Asmens duomenys“).

1.3 Ši Privatumo politika taikoma visų Asmens duomenų apdorojimui kurie yra pateikiami arba surenkami ir apdorojami naudojantis www.blandiorofficial.com, taip pat įmonės paskyrose socialiniuose tinkluose: Facebook, Instagram ir kt..

1.4 Ši privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, kurie lankosi šios privatumo politikos 1.3 punkte paminėtose socialinėse paskyrose bei tinklalapiuose.

1.5 Įmonė naudoja mažus tekstinius dokumentus, turinčius unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete (toliau „slapukai“). Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė. Slapukai atlieka svarbias funkcijas. Jų pagalba efektyviau naudojamas žiniatinklis.


    2. Asmens duomenų naudojimo tvarka


2.1 Pirkėjo asmens duomenys yra renkami veiklos analizės, tiesioginės rinkodaros ar kitais apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Pirkėjo asmens duomenys yra naudojami sudarant pirkimo-pardavimo bei prekių pristatymo sutartis, vykdant garantinius įsipareigojimus, klientų aptarnavimą, bei įmonės veiklos gerinimą.

2.2 Įmonė naudoja kliento asmens duomenis siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus, kurie yra apibrėžti norminiuose aktuose susijusiuose su įmone. T.y. kliento duomenų teikimas valstybės institucijoms, tvarkant buhalterinius duomenis.

2.3 Įmonė naudoja kliento asmens duomenis siekiant išsiaiškinti informaciją dėl skundų gautų iš trečiųjų asmenų (Kokybės patikros, vagystės atvejais).

2.4 Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

2.5 Patvirtinti sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo galite apsilankę mūsų internetiniame puslapyje ir paspaudę mygtuką „Sutinku“.

2.6 Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekęs su įmone el. Paštu: post@blandiorofficial.com


    3.Asmens duomenų saugojimas


3.1 Duomenų tvarkymui yra taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. 

3.2 Įmonė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų:

3.3 Administracinės (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.)

3.4 Techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.).


    4. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims


4.1 Kliento duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda įmonei vykdyti ir administruoti lojalumo programas bei www.blandiorofficial.com internetinį puslapį. Tretieji asmenys: duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir kt.

4.2 Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.


    5. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas

Kliento Asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotai, t.y. įmonė gali analizuoti interneto svetainės bei soacialinių paskyrų duomenis, kad galėtų pasiūlyti reklamą, prekes, paslaugas, nuolaidas ar dalyvauti tam tikrose akcijose pagal kiekvieno kliento įpročius ir interesus.


    6. Prekių grąžinimo politika

 

6.1 Jeigu klientas turi nusiskundimų dėl gautos prekės kokybės ir nori ją grąžinti, visas procesas apibrėžiamas www.blandiorofficial.com/privacy-policy skiltyje „Prekių grąžinimo politika“.

6.2 Vartotojas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos - Prievolių teisė  6.228-10 straipsnis (Toliau „Straipsnis“)  1 dalimi.

6.3 Vartotojas turi teise nutraukti nuotolinę sutartį ir ne prekybos patalpose sudarytą sutartį per 14 dienų remiantis aukščiau nurodyto straipsnio 3 dalimi.

6.4 Įmonė nepriima grąžinimui prekių, kurios yra apibrėžiamos remiantis aukščiau nurodyto straipsnio 2 dalies 3) punkto „Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms“ ir to paties straipsnio 2 dalies 5) punkto „Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių“.

6.5 Pareiga įrodyti, kad laikėsi aukščiau nurodyto straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo tenka vartotojui remiantis aukščiau nurodyto straipsnio 8 dalimi.

6.6 Nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymas turi būti pateikiamas el. paštu post@blandiorofficial.com remiantis aukščiau nurodyto straipsnio 6 dalimi.

6.7 Grąžinimo išlaidas turi padengti vartotojas, užtikrindamas, kad prekė bus grąžinta nepažeista ir jos kokybė nebus nukentėjusi remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Šeštosios knygos - Prievolių teisė 6.228-7 straipsnio 1 dalies 8) ir 9) punktais nurodyta tvarka.

Dėl iškilusių neskalndumų ar neaiškumų vartotojas turi teisę kreiptis į įmonę nurodytu el. paštu.


    7. Baigiamosios nuostatos


Ši privatumo politika įsigalioja 01.04.2020. Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami įmonės internetiniame puslapyje www.blandiorofficial.com/privacy-policy .